Om uddannelsessekretariaterne

En lang række uddannelsessekretariater har valgt at etablere et tæt samarbejde i rammen af det vi kalder for et driftsfællesskab.

Formålet med driftsfælleskabet er løbende, i et konstruktivt samarbejde, at finde og udnytte de mange potentialer, der er i vores organisationer for udvikling og effektivisering. Vi tror, vi kan finde inspiration hos hinanden til hele tiden at blive bedre, skabe mere synlighed om de uddannelser vi har et ansvar for. Et tæt samarbejde giver også fordele, når vi arbejder med store reformer eller driver store projekter som Hands-on eller landets største kursusportal amukurs.dk.

Alle sekretariaterne arbejder for at sikre, at virksomheder samt nuværende og potentielle medarbejdere, får dækket sine behov for attraktive og værdifulde erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Vi er omkring 120 mennesker i driftsfællesskabet. Vi dækker 71 ud af de 105 erhvervsuddannelser der findes i Danmark og vi dækker langt hovedparten af de omkring 3.000 amukurser.

Nedenfor ser du de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg der er placeret i driftsfælleskabet. Hvis du har lyst til at blive en del af samarbejdet må du endelig kontakte os.

 • Billedmediernes Faglige Udvalg
 • Det Faglige Fællesudvalg for Bager og Konditor
 • Det Faglige Udvalg for Beklædning
 • Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser
 • Det faglige Udvalg for Digital Media
 • Det faglige udvalg for Ejendomsservice
 • Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent
 • Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen
 • Det faglige Udvalg for Kontoruddannelserne
 • Det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser
 • Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
 • Det faglige udvalg for Rengøring og Service
 • Det faglige udvalg for Tandteknik
 • Det faglige udvalg for teknisk designer
 • Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet
 • Det faglige udvalg for Vagt og Sikkerhed
 • Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
 • FUHA – Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk assistentuddannelsen
 • Grafisk Uddannelsesudvalg
 • Industriens Fællesudvalg
 • Metalindustriens Uddannelsesudvalg
 • PASS: Fagligt udvalg for den pæd. ass.udd. og social- og sundhedsudd.
 • Slagterfagets Fællesudvalg
 • Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg
 • Transporterhvervets Uddannelser