Uddannelsessekretariaterne

Transporterhvervets Uddannelser

Uddannelsesnævnet

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Det Faglige Fællesudvalg for bagere og konditorer

Industriens Uddannelser

Slagterfagets Fællesudvalg

Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

En fælles platform
for sekretariater

Formålet med driftsfælleskabet er løbende, i et konstruktivt samarbejde, at finde og udnytte de mange potentialer, der er i vores organisationer for udvikling og effektivisering. Vi tror, vi kan finde inspiration hos hinanden til hele tiden at blive bedre, skabe mere synlighed om de uddannelser vi har et ansvar for.